BejelentésMagyar Páneurópa Unió
..valóság, felelősség, szolidaritás

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A Magyar Páneurópa Unió Elnökségének állásfoglalása a Római Szerződés 60. évfordulóján

 

Az MPUE elnökségének állásfoglalása a Római Szerződés 60. évfordulóján

 

1957-2017 március 25.

 

Hatvan évvel ezelőtt hat ország a szén- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva, együttműködését további gazdasági ágazatokra is kiterjesztette.
1957. március 25-én az alapító államok aláírták a Római Szerződést, és ezzel létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), más néven a közös piacot, mely az Európai Unió elődje volt. Az elgondolás lényege az volt, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabadon mozoghassanak a határokon keresztül.
A hatvan éves évforduló alkalmával a Magyar Páneurópa Unió Egyesület - mely 1989-ben a "Páneurópai piknik" határmenti megrendezésével nagymértékben hozzájárult a vasfüggöny megszüntetéséhez, Magyarország integrációjához és Németország egyesüléséhez -, örömét fejezi ki, hogy kitűzött elképzelései nagyrészt megvalósultak, azonban az unió jelenlegi vezetése miatt viszont aggodalmait sem hallgathatja el.
A Magyar Páneurópa Unió Egyesület ismételten hangsúlyozni szeretné, hogy céljai az alapító atyák elképzeléseivel ma is azonosak, és a jelen politikai helyzetben különösen érvényesek. Az évforduló alkalmával a MPUE elnöksége az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

Mi, a Magyar Páneurópa Unió tagjai és elnöksége

1. olyan Európai Unió létrejöttére törekszünk, mely a több évezredes görög-római és a zsidó-keresztény értékekre épül, s hagyományait tiszteletben tartja
2. olyan Európai Uniót szeretnénk, mely a nemzeti kisebbségi jogokat minden tekintetben érvényesíti, beleértve az önigazgatásra épülő autonómiatörekvések támogatását
3. olyan Európai Uniót szorgalmazunk, melyben a kisebbségek, vallások és a nemi identitások szabadon érvényesülhetnek. Messzemenően támogatjuk a nők egyenjogúságát, ugyanakkor fontosnak tartjuk a családban betöltött szerepüket. Ennek megfelelően a családot a nemzetek legkisebb, ugyanakkor legfontosabb egységének tekintjük
4. a nemzetek határok nélküli Európáját akarjuk, mely összetartozásunkat a legfontosabb területeken képes összehangolni, köztük:

- a kisebbségi jogokat, az energiapolitikát, a külügy és hadügyet, a közlekedést, a szabályozott piaci versenyt, a környezetvédelmet és a jogharmonizációt, melyek lehetővé teszik az Unió fennmaradását és a világban betöltött szerepének
megerősödését,
- ugyanakkor nem kívánjuk ismeretlen eredetű tömegek beözönlését, nem kívánjuk olyan törekvések eltűrését, mely társadalmaink, felekezeteink összetételét, békés életmódunkat, törvényeinket és szokásainkat alapvetően változtatja meg,
- végül semmiféle okokra hivatkozva sem fogadjuk el a családok fellazítását, illetve háttérbe szorításukat. Épp ellenkezőleg: a családok szerepének felértékelésére, a gyermeknevelés messzemenő támogatására törekszünk.

 

Kelt. Budapesten, 2017. március 25-én

 

a Magyar Páneurópa Unió tagsága és országos elnöksége nevében,

 

Aba Béla elnök

 

Magyarország - Közép-Európa - Európai Unió

 

Európa visszahódítása: kihívások és veszélyek

Mi, a Magyar Páneurópa Unió tagjai a 2016. szeptember 9-11. között megrendezett váci konferenciánkon az alábbi nyilatkozatot fogadjuk el.

 

Megállapítások


1. A globalizálódó világnak az EU-ban is érzékelhető tőkekoncentrációja nyomán a megtermelt javak hasznából egyre kevesebben részesülnek. A növekvő jövedelemkülönbségek kedveznek az improduktív gazdasági spekulációnak, miközben sorvasztják a szociális piacgazdaságot. A jelenség nemcsak az EU új tagjainak felzárkózását, hanem, a szegénység felszámolását is akadályozza. A globalizációnak az emberi jogok alapján szolidaritással kell párosulnia.

2. Az egyéni jogok túlhangsúlyozásakor háttérbe szorul a közösségi tudat- és kötelezettségvállalás. A folyamat a társadalmi együttműködésre épülő civilizációnkat alapjaiban veszélyezteti.

3.  Az erkölcsi relativizmus, az évezredes zsidó-keresztény gyökerek mellőzése veszélyezteti az európai kultúrát.

4. Az EU vezetése nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a földrész közös felelőssége nemzetállamok, azaz szuverén országok felelősségéből tevődik össze. A konszenzusra törekvés hiányát mutatja az EU-vezetés átgondolatlan migrációs politikája, az óriási tömegek ellenőrizetlen beáramlása, és a bevándorlók ránk kényszerítésének szándéka.

5.  Az EU bővülése lelassult, miközben Nagy Britannia, az EU egyik legerősebb tagállama a kilépés mellett döntött.

 

Javaslatok


1. Az európai piacot újra kellene szabályozni, méghozzá méltányosan. Jövedelemarányos adórendszerre van szükség, mely lehetővé teszi a gyermekes családok, valamint a kis-és középvállalkozások fokozott támogatását.

2. A közös európai jövő érdekében a társadalmi érdek és a közösségi tudat prioritását el kell ismerni, és ez nem csorbítja az egyén jogait.

3. Ideje visszatérni Európa szellemi alapjaihoz és a keresztény erkölcsiséghez. A nemzeti és az európai tudat így összehangolható, hiszen a kettő nem kizárja, hanem gazdagítja egymást. Ideológiai alapon nem lehet a tagországok között különbséget tenni, ugyanakkor, az egyes országok jogilag és erkölcsileg szuverén döntéseit nem szabad akadályozni.

4.  A cselekvés halogatása a szélsőséges pártoknak és mozgalmaknak kedvez. Ezért egy új európai szerződés alapján az európai döntéshozatal átalakítására, egyértelmű, a hatékonyságot elősegítő szabályozásra van szükség.

5.  A magyarországi Páneurópa konferencia elkötelezett a Délkelet európai államok mielőbbi csatlakozása mellett, hiszen a tagjelölt államok nagy lépéseket tettek a csatlakozás irányába. A csatlakozási folyamat felgyorsítását szorgalmazzuk.

 

Vác, 2016. szeptember 10.

 

 

 

 

A Magyar Páneurópa Unió elnökségének közlemény 2016. szeptember 5.

http://os.mti.hu/hirek/119981/a_magyar_paneuropa_unio_kozlemenye

A Magyar Páneurópa Unió 2016. Szeptember 9-11 között "Európa visszahódítása: kihívások és veszélyek" címmel nemzetközi konferenciát rendez. A Páneurópa Mozgalom szerint földrészünk meghatározója a klasszikus görög demokrácia, a római jog, és a zsidó-keresztény gyökerek. A szervezők szerint az európai válság kiküszöböléséhez arra van szükség, hogy helyreálljon keresztény szolidaritáson és nyílt párbeszéden alapuló európai együttműködés, amihez politikai akaratra és példaadásra van szükség. A több száz fős rendezvényen 11 európai ország küldöttei vesznek részt, vezető Páneurópa tisztségviselők, köztük Alain Terrenoire, a Nemzetközi Páneurópa Unió elnöke, Mislav Jezic filozófus, akadémikus, páneurópa alelnök, Andrej A. Lepavcov, Macedónia EU nagykövete, Laris Gaiser, szlovén elnök, külügyminiszteri tanácsos. Hazai részről is sok neves tudós és szakértő tart előadást, köztük Beer Miklós megyéspüspök, Surján László Charta XXI elnök, Gyürk András EP delegációvezető, Orbán Balázs a Migrációkutató Intézet főigazgatója, Földi László biztonságpolitikai szakértő, Horváth Attila egyetemi docens, Harrach Péter KDNP frakcióvezető és Vejkey Imre frakcióvezető helyettes. Színhely a váci Madách Imre Művelődési Központ. Társrendezők és fő támogatók a váci önkormányzat, a püspökség, az EMMI és a Konrad-Adenauer-Stiftung. A megelőző sajtótájékoztatóra 2016. szeptember 6 kedd 11 órakor kerül sor a váci városháza 101-es termében.

 

MPUE Országos Elnökségének közleménye 2016. július 27.

http://os.mti.hu/hirek/119181/a_magyar_paneuropa_unio_kozlemenye

A Magyar Páneurópa Unió országos elnöksége a kontinensen szaporodó terrorcselekmények láttán mélységesen egyetért a magyar kormány megelőző intézkedéseivel. Úgy véljük, az ellenőrizetlen, tömeges migrációval szemben fel kell lépni. Ez az évek óta tapasztalható jelenség egyszerre veszélyezteti az európai országok biztonságát, kulturális identitását és a békés együttműködést. Ezért felkérjük a kormányt, hogy határaink megóvásáért és a bevándorlás ellenőrzéséért - más országokkal összefogva - a jövőben is tegyen meg mindent.

 

 

Adventi gondolatok...

 


Szent János evangéliumának szavai (1.11.)


„Azon az első Karácsonyon a szent családnak nem volt helye a szálláson, azért szorultak egy barlangistállóba.

Pedig Isten Fia Jézus nem idegenként jött a Földre, hanem saját tulajdonába érkezett.”

 


El kell gondolkodnunk azon, hogy amikor Karácsonykor Jézus újból és újból eljön közénk, vajon az emberi szívekben, a mi szívünkben talál-e szállást?

 

Dr. Csepregi Csaba, a MPUE miskolci szervezetének elnöke 

 

A Magyar Páneurópa Unió elnökségének álláspontja gr. Coudenhove-Kalergi szerepéről, reagálva Kalergi politikáját kritizáló egyes észrevételekre


Az MPUE elnöksége, a Nemzetközi Páneurópa elnökségével összhangban leszögezi, hogy a mozgalom nem a filozófiai hanem a politikai örököse Kalerginek. Kalergi fiatalabb éveiben írt egy könyvet melynek címe, „Praktikus Idealizmus” és az Őt támadó írások e könyvből idéztek, a gondolatokat kiragadva a szövegkörnyezetből. Érettebb fejjel már mást írt, és politikai pályafutását is más gondolatok fémjelezték.

Elsőként leszögezendő, hogy Coudenhove-Kalergi gróf az európai népek megbékélését támogatta, háborúellenes volt -, és nem bevándorlás-párti. Tehát a Kalergi-féle etnikai kisebbségvédelem érinti a székelyeket és az erdélyi magyarokat, a Dél-tiroli osztrákokat, a baszkokat, az íreket, és így tovább. Rájuk gondolt, nem az akkor még nem létező pakisztáni és egyéb ázsiai vagy afrikai bevándorlókra. Történetileg pedig, Coudenhove soviniszta támogatói (Masaryk, Benes, Renner, stb.) a trianoni konc megtartása végett álltak a gróf mellé. Ehhez képest Habsburg-Lotharingiai Ottó, utóda a Nemzetközi Páneurópa Unió élén, számtalanszor kiállt Magyarország mellett és mélyen elítélte a versailles-i/trianoni rablóbékét.

Kalergi soha egy szót sem írt "az európai nemzetek önrendelkezésüktől megfosztásáról", ezzel szemben a jogharmonizációt szorgalmazta, ami Európa alapvető gazdasági és kulturális érdeke.

Kimutathatóan Kalergit alig néhány zsidó szervezet támogatta  elsősorban az anticionisták -, ezzel szemben támogatta az európai arisztokrácia, a csúcsértelmiség és a (nem német) nagyipar. Valóban életveszélyes az európai népesség fogyása, és elöregedése, amire Kalergi már 1922-ben rámutatott. Hangsúlyozandó, hogy a multikulturalizmus fogalma jóval Kalergi halála után született.

A Páneurópa Mozgalom a tradicionális európai értékek, nevezetesen a görög-római és zsidó keresztény gyökerek mentén szerveződő európai egységesülést szorgalmazza, és álláspontja az, hogy a jelenlegi krízis pontosan ezen irányvonaltól való elszakadás miatt következett be.

Aki a Kalergit rágalmazó írásokat olvasott és érvelésünkben idáig jutott, annak érdemes legalább átfutnia a gróf "Páneurópa" című könyvét. Emellett javasoljuk tanulmányozni a Nemzetközi Páneurópa Unió honlapját, ahol a mozgalomról és gr. Coudanove-Kalergiről még számos információt talál (www.paneuropa.org).

2015. július 17

MPUE elnöksége

 

 

A Magyar Páneurópa Unió állásfoglalása az országunkat és a kontinenst elözönlő bevándorlási hullám kapcsán:

1. Egy újkori népvándorlás tanúi vagyunk.
2. Az Európa határaihoz érkezők kisebbik része menekült, nagyobbik része gazdasági bevándorló, akik között vélhetően kiképzett terroristák is vannak.
3. Az áradat a korábban alkalmazott eszközökkel ellenőrizhetetlen és feltartóztathatatlan.
4. A Schengeni Egyezmény kifejezetten előírja az EU-határok védelmét és minden országnak joga, egyben kötelessége védeni a saját határait.
5. A Genfi Menekültügyi Egyezmény nemcsak a menekültek jogait, de kötelességeit is előírja.  
6. Magyarországnak a Dublini egyezménynek messzemenően eleget kell tennie, sőt szorgalmaznia kell annak módosítását, hogy a kialakult helyzet ez által mederbe terelhető legyen.
7. A tervezett kvótarendszer kontra-produktív, mert a migráció fokozódásához vezethet.  Méltánytalan és betarthatatlan.
8. A megoldást az EU határain kívül létesített táborok létrehozásának támogatása és a kérelmek ottani elbírálása jelentheti.
9. A Magyar Páneurópa Unió sürgeti az embercsempész bandák felszámolását.
10. Az európai vezetők kötelessége, hogy megóvják a kontinens tradicionális értékeit és a nemzetállamok önazonosságát.

2015. szeptember 14.

Magyar Páneurópa Unió elnöksége
Statement of Paneurope Hungary regarding the flow of immigrants to Europe:

1    We are facing a modern-age mass migration.
2   The smaller part of those entering Europe’s borders is refugees, but the majority is economic migrant, among some of whom are trained terrorists.
3    This flow cannot be handled by former tools: it is uncontrollable and inexorable.
4    The provisions of the Schengen Agreement stipulate the protection of the external borders which is a right and obligation of all member states.
5   The 1951 Convention relating to the Status of Refugees imposes not only the rights, but the obligations of refugees as well.  
6   Hungary must eminently comply with its’ obligations arising from the Dublin Regulations in order to handle the situation.
7     The planned quota system is counterproductive and potentially can lead to the strengthening of migration. It is unfair and impossible.
8   Reception centers and camps should be set up and sponsored outside Europe with the possibility of submitting applications there.
9     Paneurope Hungary urges the stopping of human traffickers.
10   It is an obligation of European leaders to preserve the continent’s traditional values and the identity of nation states.

Budapest, 14 September, 2015

The Presidency of the Paneurope Hungary

 

2014. november 3., hétfő 20:58

 

A Magyar Páneurópa Unió közleménye

Budapest, 2014. november 3., hétfő (OS) -

 

A Bosznia-Hercegovinai Páneurópa Unió október 24-26 között tartotta kongresszusát Szarajevóban, melynek fő témája Bosznia-Hercegovina euro-atlanti integrációja volt. A magyar páneurópa küldöttséget vezető dr. Andrássy Gábor elnök előadásában kifejtette, hogy   Bosznia-Hercegovina a nyugat-balkáni térség centrális része, és Magyarország messzemenően támogatja Bosznia-Hercegovina Európai Uniós csatlakozását. Az elnök megemlékezett a 100 évvel ezelőtt Szarajevóban történtekről, ahogy a trónörökös Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása az első világháború kitöréséhez vezetett.   Andrássy elnök fontosnak tartotta a Páneurópa szervezetén belül az összhangot, javasolta, hogy adott ország kormányával kapcsolatban az illető ország Páneurópa szervezetének megítélése legyen a mérvadó. Rámutatott, hogy az Orbán Viktor vezette FIDESZ-KDNP pártszövetség az elmúlt hat évben minden országos választást elsöprő többséggel megnyert, így jelenleg a magyar választók több mint két-harmadának bizalmából kormányoz. Megköszönte a jelenlévő Alain Terrenoire nemzetközi elnöknek, hogy korábban, a Tavares jelentéssel kapcsolatban leszögezte: demokráciában a kormányokról ítéletet mondani a választók feladata, akik ezt négyévente a szavazófülkében meg is tehetik.

Kiadó: Magyar Páneurópa Unió

 

 

 


 

Dr Andrássy Gábor Elnök nyilatkozata a Lánchíd Rádióban 2014. május

http://mno.hu/?block=mno_video_popupm=media_id=99269

 


 

A MPEU közleménye Budapest, 2013. 07. 04.

Tisztelt Barátaink!

A Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) a mai napon az alábbi közleményt juttatta el az MTI Országos Sajtószolgálatához. A Magyar Páneurópa Unió - alapítója, gr. Richard Coudenhove Kalergi és örökös tiszteletbeli elnöke, Habsburg-Lotharingiai Ottó, valamint az európai közösség szellemi atyjai: Alcide de Gasperi, Kondrad Adenauer és Maurice Schumann munkássága nyomán - visszautasítja az ún. "Tavares jelentésnek"az Európai Parlament baloldali és zöld frakciói által kierőszakolt elfogadását. A döntés szembe megy a Nemzetközi Páneurópa Unió alapelvével: a nemzetek határok nélküli Európájával, s ugyanúgy a tételes EU-joggal és a lisszaboni szerződéssel is. A Magyar Páneurópa Unió teljeskörűen egyetért a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor Strasbourgban kifejtett állásfoglalásával, egyúttal felkéri a Nemzetközi Páneurópa Unió tagszervezeteit, hogy juttassák kifejezésre tiltakozásukat az Európai Parlament elfogult, hamis érveken alapuló és jogsértő határozata ellen.

A magyar Páneurópa Unió nevében:

Dr. Andrássy Gábor Elnök


 

Budapest, 2012. november 20.

 

Ma lenne 100 éves Habsburg-Lotharingiai Ottó Erre a születésnapjára emlékezett Európa és Magyarország a bécsi Franziskanerkirche ünnepi miséjén és Pannonhalmán, ahol szívurnája nyugszik. IV. Károly Magyarország királyának legidősebb fia nem örökölt hatalmat, koronát, vagyont, csak hitet, igazságérzetet és kötelességtudatot. Az Európai Unió szellemi előzménye: a Páneurópa Unió elnöke, a strasbourgi Európa Parlament tagja és bizottsági alelnöke, földrészünk utolsó felelős államférfiainak egyike volt. Ugyanakkor magyar hazafi is, akinek a trianoni békeszerződés elleni fellépés, Magyarország német, majd szovjet megszállása elleni tiltakozás, az "56-os forradalom és szabadságharc emlékének ébren tartása, végül EU- és NATO tagságunk hathatós szorgalmazása köszönhető. Közel 300 magyar település választotta díszpolgárává. Életét és működését az a keresztény szellemiség és a kis nemzetek iránti együttérzés hatotta át, mely ma is követendő európai példa. Nagy lélek, nagy szellem, a Közös Európa elismert géniusza volt.  Magyar Páneurópa Unió országos elnöksége 
(MTI)

 
 

 

 

Budapest, 2012. október 18.

A Magyar Páneurópa Unió közleménye

A Magyar Páneurópa Unió Elnöksége megdöbbenve vette tudomásul a tényt, hogy az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága úgy döntött: a pozsonyi kormány joggal akadályozta meg azt, hogy Sólyom László, akkori Köztársasági Elnök 2009-ben beléphessen Szlovákia területére. Az MPEU elnöksége szerint szomorú, hogy miközben nemzetek határok nélküli Európájáról beszélünk, politikai okokból gátolható egy EU állampolgár mozgása. Történhet ez úgy, hogy a szóban forgó EU állampolgár korábban semmilyen EU rendelkezést, törvényt, vagy normát nem sértett meg. Az Elnökség szerint ez nem jogi kérdés, hanem az alapvető európai normák tiszteletben tartásának kérdése. (MTI)

 

 

 


 

Budapest, 2012. szeptember 17.

A Magyar Páneurópa Unió elnökségének közleménye

Budapest, 2012. szeptember 17., hétfő (MTI) - A Magyar Páneurópa Unió üdvözli az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso az Európa Bizottság elnökének azon - szeptember 12-i - nyilatkozatát, mely súlyos megállapításokat és a jövőre mutató javaslatokat egyaránt tartalmaz.

A magyar kormány már korábban arra a következtetésre jutott, amire Barroso elnök úr: az Európai Uniót pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság sújtja, melynek oka a pénzügyi szektor felelőtlensége, valamint a köz- és magánszféra eladósodása. Megoldásként nem európai szuper államot ajánl, hanem föderáció létrehozását és a költségvetési fegyelem megteremtését. Éppúgy kárhoztatja a spekulatív tőkét, mint a munkanélküliséget előidéző okokat és a szociális háló gyöngítését. Mindez egybevág a Páneurópai Unió évtizedek óta vallott eszméivel.

Dr. Andrássy Gábor,
a MPEU elnöke


 


 

/A MPEU elnökségének állásfoglalása, mely elhangzott a Nemzetközi Páneurópa Unió Általános Küldöttközgyűlésén  /

Hölgyeim és Uraim!

A jövő ilyenkor huszonöt éve újjáalapított Magyar Páneurópa Unió az értékkonzervatív,keresztény szellemiségű szervezet, melyet Coudenhove-Kalergi gróf és elvbarátja, Habsburg-Lotharingiai Ottó alakított ki és formált. Társaságunk utóbbi személyes részvételével és két évtizedes segítségével lett országossá és fajsúlyossá, mind politikailag, mind emberileg. A posztkommunista országok közt elsőként tettük magunkévá Habsburg Ottó hitvallását: "A nemzetek határok nélküli Európáját akarom".A Magyar Páneurópa Unió számos politikai, egyházi és kulturális rendezvénye mellett igyekszik megfelelni napjaink európai és magyar kihívásainak. Bizonyára tudják, hogy országunk tavaly új alkotmányt fogadott el. A magyar kormány prioritása a munkaalapú társadalom, a házasság és a gyermekvállalás ösztönzése, a családok támogatása és sokkal inkább a fogyasztás, mint a foglalkoztatás és az értékteremtés adóztatása. Ezekkel a célokkal a Magyar Páneurópa Unió nemcsak egyetért, de messzemenően támogatja is.Ugyanilyen fontosnak tartjuk azt az Európában mindinkább elfogadott törekvést, mely az emberi jogokat kiterjesztően értelmezi, beleértve a közösségi jogokat. Mi nemcsak az egyéni szabadságról, hanem a nemzetek és néprészek szabadságáról és kötelezettségeiről is beszélünk. Úgy hisszük, az Európába bevándorlók integrálása és jogbiztonsága mellett erősítendő a más országokban élő őshonos népesség kulturális-gazdasági fejlődése és anyanyelvi szabadsága, melyre jó példák a Dél-tiroli osztrákok, a Nagybritanniai skótok, a belgiumi flamandok és vallonok, vagy a spanyolországi katalánok. Ezért örülünk egyeurópai joggyakorlat: a kettős állampolgárság bevezetésének Magyarországon.Célunk, hogy Európa bátran támaszkodjon egyik történelmi pillérére: a keresztény örökségre és hagyományokra. A magyar Alaptörvény preambuluma ezt a szellemet tükrözi, anélkül, hogy bárki másképp gondolkodót kirekesztene. Hisszük, hogy fontos az egyházak közötti megértés, az ökuméné, éppúgy, mint a népek együttműködése, s hogy a mostani tanácskozás résztvevői is erre törekednek majd. Erre biztatjuk jelen lévő bosnyák, szerb, szlovén, olasz, horvát, szlovák, román, cseh, lengyel, osztrák, német és francia barátainkat, minden nemzet képviselőit, akik Jézus nyomán vallják: Az igazság szabaddá tesz. Végül mi, a Magyar Páneurópa Unió küldöttei köszönjük a meghívást, s hogy meghallgattak minket. A továbbiak során igyekszünk a közös munkához legjobb tudásunkkal hozzájárulni Európa egyik legősibb és legszebb városában, Strasbourgban. 

Distinguished Presidency,

Dear delegates,

 

As newly elected president of Paneuropa Hungary, in the name of all Hungarian Paneuropa members, please allow me to express my warmest regards to all of you gathered in Strasbourg, at the General Assembly of the International Paneropean Union!

Amongst several major global issues in the 21st century - such as, climate change, economic crisis and untoward demographic tendencies, what we feel the most troublesome, is that Europe, in particular, faces the loss of traditional values. No single country can overcome such a challenge in the absence of regional and Europe-wide cooperation.

Though nowadays Paneuropa Hungary is facing stringent challenges with regard its existence and operation, we believe, that our enthusiastic efforts will bring our organisation to a success. We are sure, that Paneuropa Hungary will remain a solid member of the International Paneuropen Union, being traditionally conservative, and continuously showing up christian values.

Paneuropa Hungary will be twenty-five years old next year, and if hopefully we can realize a worthy celebration congress, we will be pleased to meet our friends from all around in Europe in Budapest.

Together with all Paneuropa Hungary members, I wish you a successful General Assembly and a pleasant staying in the beautiful Strasbourg, where I have also spent several memorable days before!

 

With warmest regards,

 

Gabor Andrassy

President of Paneuropa Hungary

(Strasbourg 12 June 2012.)


 

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!