BejelentésMagyar Páneurópa Unió
..valóság, felelősség, szolidaritás

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

Gyáli diákok Kézdivásárhelyen

2016. augusztus 18-án reggel érkezett meg a székelyföldi céhes városba a magyarországi Gyál város Zrínyi Miklós Általános Iskolájának tizenhét tanulója két pedagógus kíséretében. A Kézdiszéki Székely Tanács első alkalommal látja vendégül a gyáli gyermekeket, akikkel már három alkalommal közösen táboroztak a kézdivásárhelyeik Révfülöpön. Az utazás a Kézdiszéki Székely Tanács, a gyáli polgármester Pápai Mihály és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával jöhetett létre.

A ven­dégeket a Gábor Áron Szakképző Líceum felújított bentlakásában szállásolták el. Délután a városháza dísztermében Derzsi Gyula alpolgármester fogadta a gyáli tanulókat, akik ezután meglátogatták az Incze László Céhtörténeti Múzeumot és Tolvaj József fafaragó műhelyét. Este a Zöld Nap Egyesület önkéntesei tartottak előadást, majd zöld játékokat készítettek. A gyerekek programjában csernátoni múzeumlátogatás, ikavári kirándu­lás, a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házának a megtekintése szerepel. Másnap vendéglátóikkal együtt a perkői búcsún voltak, szombaton Gelencén együtt ünneplték Szent István ünnepét augusztus 20-át, majd Zabolára, Kovásznára, Csomakőrösre és végül Zágonba utaztak tovább. A gyerekek hétfőn a Nyergestetőre és Bereckbe kirándultak. Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, a tábor házigazdája elmondta: a gyáli gyermekek hazatérésük után egy-egy dolgozatban írják le kézdiszéki élményeiket, amelyeket a Háromszék szerkesztőségének újságírói bírálnak majd el. A három legjobb írás szerzőjét Gyálon díjazzák.

 

 

 

Meghívó


 

Páneurópai" Fotókiállítás Pécsett Horvátország Európa Uniós csatlakozása tiszteletére.

 

A MPEU Pécs-Baranyai szervezete 2013. július 1.-én a Horvát Köztársaság Európai Unióba belépését egy fotókiállítás megnyitásával köszöntötte. A kiállítás megnyitója Pécsett az Apáczai Nevelési Központban zajlott, hétfőn délután 17 órakor. A megnyitón megjelent több mint száz vendéget Dombi Mirolya Erzsébet a Központ igazgatója és dr. Grünwald Anna a Pécs-Baranyai Páneurópa szervezet elnöke köszöntötte.

A kiállítást Ljiljana Pancirov  Főkonzul Asszony és dr. Páva Zsolt polgármester Úr nyitotta meg. Főkonzul Asszony a közös történelmi és kulturális örökség mellett kiemelte, napjaink élő és sokoldalú kapcsolatát népeink között. Polgármester úr pedig elismeréssel szólt arról, hogy a Pécsi Páneurópa szervezet is gondolt erre a jeles napra és egy  külön ünnepi eseménnyel csatlakozott a városban már napok óta tartó rendezvénysorozathoz.

A megnyitót a Pogányi Menyecske Kórus dalai és táncai színesítették, majd  egy közös koccintással köszöntöttük 28. tagországként Horvátországot. A főkonzulátustól kapott pogácsák és a páneurópa szervezet kedves hölgytagjainak finom süteményei falatozásával folyt a beszélgetés a képek megtekintése közben.

A kiállítás képeit  fotópályázat során választotta ki egy szakmai zsűri, több ,mint 2000 képből 75 képet tartottak érdemesnek kiállításra, köztük a pécsi dr. Antos Árpád  dubrovniki felvételét is. Köszönet illeti a Nevelési Központ Igazgató Asszonyát, aki lehetővé tette, hogy a fotókat július végéig megtekinthessék az érdeklődők.

 

A megnyitóról készült képek a Páneurópa honlapján megtekinthetők.

 

Pécs, 2013 július 12.

dr. Grünwald Anna

 


 

Összefoglaló : A Horvát Páneurópa Unió Vukovári

Konferenciájáról

 

2013 Június 28-30 között zajlott Vukováron a Horvát

Páneurópa Unió Konferenciája "Horvátország az

Európai Unióban" címmel.

A konferenciának a délszláv háború során szinte

teljesen megsemmisült és napjainkra ujjá épített Eltz

kastély adott otthont.

A köszöntő beszédek után az országos szervezet

alelnöke majd a különböző városok Páneurópa

szervezeteinek vezetői, - mint Zágráb, Split, Dubrovnik-

méltatták a Páneurópa szerepét a csatlakozási

folyamatban. A horvát előadók elmondták, hogy

nagyon örülnek az unióba való belépésnek, amellyel

lehetőséget látnak Jugoszlávia utódállamai népeinek

békés egymás mellett élésére és együttműködésére,

hiszen ők a továbbiakban, mint az Unió tagja

támogatni tudják a jelenleg jelölt státusban lévő

szomszéd országok integrációját. Az előadásokból

érezhető volt, hogy őszintén akarják a többi utódállam

csatlakozását. Ez érthető is, külön magyarázat nélkül,

mivel saját "bőrükön" tapasztalták milyen, amikor

nincs meg a béke, az együttműködés.

Ugyanakkor azt is elmondták, biztosak abban, hogy

amint Horvátország csatlakozását a Páneurópa

tagság elősegítette, úgy a többi jelölt állam uniós

tagságának eléréséért is küzdeni fog és támogatja.

Este Zseljko Sabo, Vukovár polgármestere zenei

programmal köszöntötte a résztvevőket, majd fogadást

adott a vendégeknek. Késő este megtekintettük a

Habsburg Ottóról készült életrajzi filmet.

Szombaton a Nemzetközi Páneurópa Unió vezetői, az

egykori Jugoszlávia utód államainak PEU vezetői és

dr. Andrássy Gábor magyar szervezet elnöke tartottak

előadást.

Az EU Magyar elnökségének idején felgyorsultak

Horvátország csatlakozásának esélyei, amiért

többször és több előadó is kifejezte háláját.

A Bernd Posselt, a Német Páneurópa Unió elnöke,

Európa Parlamenti képviselő is kiemelten foglalkozott

Magyarország szerepével a Közép-európai átalakulás

során. Kijelentette, hogy ha nincs 1989-ben az osztrák-

magyar határon a Páneurópai Piknik, akkor mi most

nem lehetnénk itt Vukováron. Ő is pozitívan méltatta a

magyar elnökség tevékenységét, ugyanakkor

hangsúlyozta, hogy a PEU-nak is a jövőbe kell

tekinteni, azt kell építeni. Feladat van bőven, az

Európai Unió bővítése nem fejeződött be. A

Páneurópának lételeme az Európai Unióhoz még nem

tartozó országok bevonásának elősegítése.

Ez alkalommal a korábbiakhoz viszonyítva 3 városból

tevődött össze és nagyobb létszámú volt a Magyar

Páneurópa Unió küldöttsége. Felkért előadó volt dr.

Andrássy Gábor elnök, előadásának címe: Az osztrák-

magyar monarchia, mint modell az Európa Unió

számára. Alapos történelmi háttérértékelést adott és

ez lehetővé tette az EU-val való párhuzamok elemzése

mellett az előnyök és problémák felvetését is. Az

előadás sikert aratott.

A konferencia meglehetősen nagyszámú résztvevője

között régi kedves ismerősök köszöntötték egymást és

bennünket is. Nagyon kedvesen és nagy

vendégszeretettel fogadták a magyar delegáció tagjait.

Színes plakátokkal ismertettük, hogy Pécsett egész

napos városi ünnepséggel, örömzenével köszöntik

Horvátország csatakozását, a Páneurópa szervezet

pedig a csatlakozás napján egy Horvátországot

bemutató fotókiállítással ünnepli horvát barátaink nagy

napját, hogy 28. tagországként az Európai Unió tagjai

lettek.

A program során a helyszín közelmúltbeli tragikus

eseményei nem csak szóba kerültek, hanem

dokumentumokat, a tragédia helyeit és emlékhelyeit

láthattuk. Ez utóbbi a konferenciának sajátos, egyedi

hangulatot adott.

Összességében kellemes és sikeres nemzetközi

Páneurópai találkozón vehettünk részt, mely a magyar

egyesület pozícióját erősítette.

 

Pécs, 2013. július 02.

dr. Grünwald Anna


 

Horthy Miklósról-beszélgetés


 

eszélgetés Kiss Gy. Csabával (ELTE Varsói Egyetem)Beszélgetés Kiss Gy. Csabával (ELTE, Varsói Egyetem)


 

Erkölcsi-gazdasági válságról - háttérbeszélgetés


 

 

Melocco est 2012 december 6.(nagyítás).


 

Székely autonómiát! Régiók Európáját! (nagyítás)


 

A Magyar Páneurópa Unió budapesti szervezete novemberi rendezvényének vendégei voltak: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke és Csinta Samu alelnök, a kolozsvári Erdélyi Napló főszerkesztője, valamint Csóti György és Dr. Vejkey Imre országgyűlési képviselők. Tárgy: a Székelyföld autonómiája (az EU "Régiók Európája" program részeként).

 

A programról készült felvételek itt tekinthetőek meg:

http://youtu.be/t2q1Uu3TBQo

http://youtu.be/TzdzeBexVF8

http://youtu.be/XrRcKKZ3We4

W.-Nemessuri Zoltán alelnök

  

A MPE Pécs-Baranyai szervezete dr. Szentágothai János professzor születésének centenáriuma alkalmából 2012. október 9-én megemlékezett a nemzetközileg elismert tudós, iskolateremtő neuro-anatómus életútjáról.dr. Grünwald Anna a pécsi szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a professzor úr volt az újjáalakult Magyar Páneurópai Unió első elnöke,  a tisztségre  őt dr. Habsburg Ottó kérte fel. Ezt a megbízatást is szolgálatnak tekintette, azt vallotta: "Aki szolgál, soha nem csalódik" Az ő tiszteletére hirdette meg az UNESCO 2012-re a Szentágothai évet.

Ő maga karizmatikus szolgálója volt saját tehetségének. A PEU országos elnökeként több előadói szereplést vállalt és nem csak Budapesten, hiszen Pécsett 1992.áprilisában hallhattunk tőle egy nagyon érdekes és különleges előadást a hit és agykutatás összefüggéseiről.  Az est főelőadója az egykori tanítvány ma már professzor emeritus dr. Mess Béla volt. Előadásában végig kísérte Szentágothai professzor tevékenységét a POTE Anatómiai Intézetében 1946-tól-távozásáig, 1963-ig. A népes hallgatóság nagy érdeklődéssel kísérte figyelemmel Mess professzor élvezetes, korabeli fényképekkel is illusztrált előadását. A közönség soraiban több egykori munkatárs is helyet foglalt.

 

 

 

Csodálatos zenei élményben is részünk volt, a zongorakíséret és a hegedűművész előadása méltó volt Szentágothai Professzor nagyságához és felejthetetlenné tette az estünket.

Dr Mess Bélaprof Emeritus és

Gyermánné Vass Ágnes  hegedűművész

A szellemi feltöltődés után a résztvevők  kötetlen beszélgetéssel fejezték be ezt a nagysikerű emlékprogramot.

cikk : http://mta.hu/cikkek/szentagothai-a-homo-politicus-129327

 


 

.

 

 

Hol tart magyarország?

háttérbeszélgetés a Magyar Nemzet újságíróival (nagyítás)

összegzés:

A mintegy 100 fős hallgatóság mellett közel három órán át tartó rendezvényt Dr. Andrássy Gábor országos elnök nyitotta meg. A rendezvényen szó volt -több más aktuálpolitikai esemény mellett - a termőföldről, az IMF tárgyalásokról, a választási regisztrációról, a magyar kultúra állapotáról, a "Nemzeti Könyvtár" tervezett kiadványairól és (kritikusan) a döntéshozók szűk köréről. Körmendy Zsuzsanna kifogásolta, hogy a programba írókat és irodalomtudósokat, könyvtárosokat és jeles tanárokat nem vontak be.
Felvetődött a legutóbbi két időközi választás - a dunaföldvári és a soproni - kedvező baloldali kimenetele, ami értékelhető mintegy, a kormánynak szóló figyelmeztetésként is. Megyeri Dávid szerint a szocialisták "akkora erővel készültek rá", mintha rendszerváltásról lenne szó.
A "több vagy kevesebb Európát?" kérdésre Szabó Anna borúlátó választ adott. Véleménye szerint az EU vezetői még nem döntötték el, milyen Európát akarnak, ugyanakkor az Észak-déli törésvonalak és az ún. magországok és a peremállamok ellentétei változatlanok.
Szóba került a magyar kormány által szorgalmazott közép-európai összefogás, s annak kapcsán tizennégy miniszterelnök, "a kohézió barátai" legutóbbi pozsonyi tanácskozása. A résztvevőknek a program zárásaként lehetőségük volt kérdéseket feltenni.  W.-Nemessuri Zoltán alelnök


 

Kérjük látogasson vissza később is honlapunkra aktuális programjainkat kísérje figyelemmel!

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!